JAK ČASTO NAVŠTĚVOVAT DENTÁLNÍ HYGIENISTKU

Návštěvy by měly být pravidelné a to přibližně dvakrát ročně. Pokud je nějaký problém, doporučují se návštěvy častějí, aby se zamezilo a předcházelo onemocnění dutiny ústní.
Zde bych chtěla podotknout, že pravidelné návštěvy u zubního lékaře nestačí. Každý máme jinou úlohu v rámci prevence o orální zdraví pacienta.